Billedet på sidehoved
 • Stenlille skole
 • Stenlille skole
 • Hovedgaden 5, 4295 Stenlille
 • 57876160
 • stlskole@soroe.dk
 • Kirsten Wingreen Jensen den 26-11-2015
  Til forældre med børn i dagtilbud, skolefritidsordning samt SFO II i Sorø kommune.

  Takster for 2016
  Sorø Kommunes Byråd har fastsat egenbetalingen, for ophold i dagtilbud, skolefritidsordning samt klub for børn fra d. 1. januar 2016.

   
  Egenbetalingen udgør i 11 måneder, juli måned er opkrævningsfri
   
   
  Institution Takst
  Kommunal dagpleje 2.406
     
  Børnehave 1.564
     
  Sorø Skovbørnehave (puljeinstitution) 1.579 i 11 måneder, hvor december måned er betalingsfri.
     
  Integrerede institutioner:  
  0-2 år 3.127
  3-6 år 1.564
     
  SFO morgenmodul    324
  SFO Eftermiddagsmodul 1.250
  SFO Fuldtidsmodul 1.574
  SFO Feriefridagsmodul 3.665 pr. år
     
  SFO II 481
  Ungdomsklub gratis
     
   
  Udmeldelse
  Børn, som er skoleindskrevet til skoleåret 2016/2017 vil automatisk blive udmeldt af børnehave pr. 31/7 2016.
   
  Børn, som skal på privatskole i skoleåret 2016/2017 skal udmeldes af børnehave via Digital Pladsanvisning senest den 31/7 2015 efter gældende udmeldelsesvarsel for Sorø kommune.
   
  Børn, som skal i 4. klasse til skoleåret 2016/2017 vil automatisk blive udmeldt af SFO pr. 31/7 2016.
   
  Børn, som skal i 7. klasse til skoleåret 2016/2017 vil automatisk blive udmeldt af SFO II pr. 31/7 2016.
   
  Skal børnene udmeldes til en tidligere dato, skal dette ske på Digital Pladsanvisning efter gældende udmeldelsesvarsel for Sorø kommune.
  Du finder ”digital Pladsanvisning” på www.soroe.dk eller www.borger.dk.

  Søskendetilskud
  Børn, der er tilmeldt samme adresse og har samme betaler, får automatisk søskendetilskud.
   
  Tilskuddet gives til børn, der er meldt ind i kommunal dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegrerede institutioner, fritidshjem, skolefritidsordninger og puljeordninger, samt børn, der er omfattet af tilskud til privat børnepasning (§ 80 i Dagtilbudsloven)
   
  Søskendetilskuddet betyder, at der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % for øvrige pladser.
   
  Ved søskende forstås biologiske søskende, adoptiv søskende og sammenbragte børn.
   
  Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, bliver barnet regnet som søskende hos dén forælder, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret.
   
  Økonomisk Fripladstilskud 
  Du kan ansøge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud på baggrund af husstandens samlede årlige bruttoindkomst. Muligheden for hel eller delvis fripladstilskud bortfalder ved en samlet husstandsindkomst på kr. 509.700 eller derover om året. Er der flere hjemmeboende børn under 18 år, så forhøjes beløbet dog med kr. 7.000 for hvert barn udover det første.
   
  Er du enlig forsørger, forskydes fripladsskalaen med kr. 58.211 årligt, hvilket betyder, at du kan søge om økonomisk fripladstilskud, hvis din årlige indkomst er under kr. 575.011.
   
  Det gives ikke økonomisk fripladstilskud til børn i pasning hos private børnepassere.
   
   
  Betaling
  Forældrebetalingen opkræves månedsvis forud. Ved for sen indbetaling opkræves et gebyr på kr. 250.
   
  I henhold til Persondataloven skal vi oplyse, at restancer vil blive registreret i Det Centrale Fordringsregister, med det formål at kunne indtræde i evt. overskydende skatter.
   
  Brug den digital Pladsanvisning
  Pladsanvisningen sender breve til dig i ”digital Pladsanvisning”. Du skal derfor sørge for, at dine kontaktoplysninger er aktuelle, og skal derfor logge på den digitale pladsanvisning, og kontrollere om dine oplysninger under fanen ”kontaktoplysninger” er korrekte.
   
   
  Venlig hilsen
   
  Pladsanvisningen
  Udviklingscenter og Borgerservice
   
   

   
   
   
 • Kirsten Wingreen Jensen den 20-11-2015
  Nyt fra Stenlillespejderne Laurentius.

  (se vedhæftede fil)
 • Kirsten Wingreen Jensen den 19-11-2015
  Opgradering af i-Pad til Lightspeed.
   
   
   
   
   
   
  Tiden er kommet til, at din iPad skal sættes op til Lightspeed.
  Lightspeed er et nyt system, som bruges til at styre vores iPads.
   
  IT-afdelingen kommer og gør dette fra mandag den 23. november og 8 dage frem.
  (se venligst vedhæftede skema for hvilke klasser der opdateres hvilke dage).
   
   
  Inden vi kommer forbi din klasse og gør din iPad klar til Lightspeed er det meget vigtigt, at du følger disse
  2 vejledninger:
   
  http://soroe.dk/media/1405705/Saadan-deaktiverer-du-Find-min-iPad.pdf
   
  http://soroe.dk/media/1405593/Fjerne-kode-til-begraensninger-paa-iPad.pdf
   
  Ved overgangen til Lightspeed nulstilles alle iPads og alt der ligger på iPad’en vil blive slettet. Dette er desværre uundgåeligt. Derfor er det ekstra vigtigt at tage backup.
   I skal selv sørge for backup’en.
  Vejledninger til backup og gendannelse af indhold kan ses på http://soroe.dk/ipad under Vejledninger\Backup.
  Når IT-afdelingen har været forbi skolen, så skal I også selv sørge for at gendanne fra backup. Husk at være kritisk i forbindelse med backup af iPad’en, så det kun er det nødvendige, der bliver taget backup af. Husk også, at det ikke kun er i forbindelse med Lightspeed, at det er vigtigt med backup, dette gælder hele tiden.
   
  Det er ikke længere nødvendigt at oprette et Apple-ID i forhold til at få skole apps installeret.
   
  Mvh
  IT-afdelingen

   

   
   

Links

Besøgstæller

12690
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
Ingen aktuelle dokumenter

Besøgstæller

12690

Tekst